uprava

Predsjednik kluba

Dopredsjednik
Anđelko Župarić

Tajnik
Anja Juzbašić

Upravni odbor
Anđelko Župarić
Anja Juzbšić
Josip Mitrović
Juraj Baturina
Petar Buljević
Mladen Gvozdić

Nadzorni odbor
Ivona Umbehendt, predsjednik
Damir Marić
Nikolina Gagulić